Directieteam

U bent hier

Het dagelijkse beleid van VTI en VTI2 is in handen van een directieteam dat op zeer regelmatige tijdstippen overleg pleegt. Een aantal keer per schooljaar wordt de directievergadering uitgebreid met de collega’s van VIBSO (het buitengewoon secundair onderwijs) en van het CVO Sint-Paulus (het volwassenenonderwijs). Door formeel en informeel overleg probeert het team te komen tot consensus om zo, vanuit een gezamenlijk standpunt, het beleid van de school verder uit te tekenen.

Het team van VTI-VTI2 bestaat uit Philip Demuynck, Rik Desmet, Luc Dekiere en Filip Vanhauwaert. Omdat dit team kwaliteit aanziet als een onontbeerlijk element om succesvol te zijn, formuleert ze elk schooljaar ook een aantal directiedoelstellingen.

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn dit:

Motivering en welbevinden leerlingen

Ondanks een aantal stimulerende (investering in multimedia, STEM, kleine klasgroepen…), maar jammer genoeg ook repressieve maatregelen (verplichte middagstudie, verplicht maken van een GO…) voelen we aan dat we er het afgelopen jaar niet in geslaagd zijn om de motivatie bij bepaalde leerlingen aan te zwengelen. Samen met het korps moet het directieteam blijven nadenken over hoe welbevinden en motivatie bij bepaalde groepen leerlingen te versterken.

Bijsturen van taalbeleid

De school wordt geconfronteerd met een toenemend aantal leerlingen dat het Nederlands niet goed beheerst. Via onze leercoördinator zal -in samenspraak met de begeleidingsdienst van KOV West-Vlaanderen- onze visie rond taalbeleid die we een aantal jaar geleden uitgeschreven hebben, geactualiseerd en bijgestuurd worden op basis van deze nieuwe vaststelling.

Service in schoolresto’s

De school wil in het kader van haar algemeen kwaliteitsdenken, de service die vanuit onze grootkeuken naar personeel en leerlingen toe geleverd wordt, versterken. Daartoe zijn aanzienlijke infrastructurele investeringen gepland die uitgevoerd zullen worden tijdens de zomervakantie van 2016.

In het onderwijs start in de maand september een nieuw werkjaar. Het is goed om, door het formuleren van concrete doelstellingen en haalbare actiepunten voor het op stapel staande werkjaar telkens ook vooruit te proberen te kijken. Belangrijk is uiteraard dat dit éénsgezind gebeurt… directie, opvoeders, technisch adviseurs, administratief personeel en leerkrachten; allen moeten ze aan één zeel trekken. En dan is positief resultaat gegarandeerd !

Het directieteam van VTI & VTI2