Algemene info


SCHOOLREGLEMENT / VADEMECUM 2014-2015
Hoewel wij volgens de traditie van ons VTI absolute voorrang geven aan een sfeer van wederzijds vertrouwen, waarin door middel van persoonlijke contacten de problemen kunnen besproken en opgelost worden, is het noodzakelijk dat het VTI aan de ouders en de leerlingen meedeelt wat er wordt aangeboden en welke de verwachtingen zijn.

Hier kan u het volledige schoolreglement nalezen.

AANWEZIGHEDEN OP SCHOOL
Wanneer begint de school?
   's morgens om 8.25 uur
   's middags om 13.10 uur

Wanneer eindigt de school?
   maandag, dinsdag en donderdag:
   om 16.45 uur voor hen die geen studie volgen
   om 18.30 uur voor hen die wel studie volgen
   vrijdag: om 16.45 voor iedereen

STUDIEGELEGENHEID (ENKEL INDIEN GEWENST)
Morgenstudie: van 7.55 tot 8.15 uur
maandag, dinsdag en donderdag: van 17.00 tot 18.30 uur
woensdag: van 13.15 tot 14.50 uur

MIDDAGMALEN VOOR DE EXTERNEN
De leerlingen die op school wensen te eten, kunnen kiezen uit een volledig middagmaal of alleen soep, alles bereid in eigen keuken. Men kan van thuis zijn middageten meebrengen. Frisdranken kunnen op school aangekocht worden.

TURNKLEDIJ
De voorgeschreven turnkledij voor de jongens bestaat uit een rood broekje, zwarte T-shirt met rode korte mouwen en zwarte sportkousen. Voor de meisjes zijn een zwarte jazzbroek, een zwarte T-shirt met rode korte mouwen en zwarte sportkousen voorzien. De turnkledij wordt op school besteld.

STUDIETOELAGE
Ouders van leerlingen secundair onderwijs die recht hebben op een schooltoelage ontvangen een bedrag dat varieert.

Maar ook de school krijgt extra middelen per kind met schooltoelage! Daarmee kan zij investeren in beter onderwijs dat dichter aanleunt bij de noden van de leerlingen.

De aanvragen voor deze schooltoelage moeten ten laatste tegen 1 juni 2015 ingediend worden. Mocht je moeilijkheden ondervinden bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kan je altijd CLB-medewerkster mevrouw Vercauteren contacteren. Een telefoontje naar het CLB Weimeersen op 056 60 23 93 volstaat.

Meer info over schooltoelagen vind je op De Schooltoelage en www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen. Je kan via het nummer 1700 ook (gratis) terecht op de Vlaamse Infolijn.

'CLB' OF CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
In samenwerking met de school en de ouders wil het CLB bijdragen tot de optimale persoonlijke en sociale ontplooiing van de leerlingen. De CLB-begeleiders volgen de leerling(e) via de klassenraad, houden contact met leerkrachten en directie, verstrekken informatie over onderwijsrichtingen en verlenen advies en hulp bij vragen over studiekeuze, studiemethode, faalangst, gezondheid, leer- en opvoedingsmogelijkheden. Als leerlingen thuis of op school problemen hebben, willen de CLB-begeleiders, in overleg met de betrokkenen, oplossingen en uitwegen helpen zoeken. Het CLB verwijst, indien nodig, naar andere gespecialiseerde hulpdiensten. Zowel de ouders als de leerlingen kunnen de CLB-medewerkers consulteren in het centrum zelf of tijden de oudercontacten in de school.
Website CLB

VAKANTIE
 • 24 oktober 2014 Pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
 • 27 oktober t.e.m. 01 november 2014 Herfstvakantie
 • 10 november 2014 Brug n.a.v. Wapenstilstand
 • 11 november 2014 Wapenstilstand
 • 22 december 2014 t.e.m. 04 januari 2015 Kerstvakantie
 • 16 februari t.e.m. 22 februari 2015 Krokusvakantie
 • 06 april t.e.m. 19 april 2015 Paasvakantie
 • 01 mei 2015 Dag van de arbeid
 • 14 mei 2015 OLH Hemelvaart
 • 15 mei 2015 Brug n.a.v. OLH Hemelvaar
 • 25 mei 2015 Pinkstermaandag
In het onderwijs liggen begin- en einddatum van alle vakantieperiodes vast. Je internationale uitwisselingen, projectweken of droomreis plannen, doe je zo jaren vooraf.
Voor een overzicht klik hier.


19de INFODAG 25 APRIL 2015
Op de eerste zaterdag na de paasvakantie staat het volledige korps van VTI Waregem te uwer beschikking tussen 09.30 uur en 12 uur én tussen 14.00 uur en 16.30 uur met een antwoord op al uw vragen over studierichtingen, internaat, maaltijden, enz.

Een rondleiding doorheen de school is mogelijk en u kan uw zoon of dochter al inschrijven.

Om 09.45 uur en om 14.15 uur speciale sessie voor leerlingen én hun ouders die geïnteresseerd zijn in de studierichting "Industriële Wetenschappen".


1ste OPEN SCHOOL 31 MEI 2015
Het was bijna een zekerheid. Eind juni stond synoniem met expoweekend in het VTI. Toch breken we nu met deze traditie, maar we verwelkomen de jaarlijkse expobezoeker nu uiteraard graag op onze OPEN SCHOOL van zondag 31 mei. De school is in werking van 10.30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Het gelegenheidscafetaria is echter non-stop open van 10.30 tot 19.30 uur. Je kan er terecht voor een fris glas, een verkwikkende koffie én... voor een lekkere BBQ met frietjes. We kijken er samen met jou al naar uit!

DIRECTIETEAM VTI-VTI2
Het dagelijkse beleid van VTI en VTI2 is in handen van een directieteam dat op zeer regelmatige tijdstippen overleg pleegt. Een aantal keer per schooljaar wordt de directievergadering uitgebreid met de collega's van VIBSO (het buitengewoon secundair onderwijs) en van het CVO Sint-Paulus (het volwassenenonderwijs). Door formeel en informeel overleg probeert het team te komen tot consensus om zo, vanuit een gezamenlijk standpunt, het beleid van de school verder uit te tekenen.
lees meer

PEDAGOGISCH PROJECT
Het VTI van Waregem is een nijverheidstechnische school die openstaat voor jongens en meisjes. De school wordt georganiseerd rond vier pijlers -mechanica, elektriciteit, hout-bouw, textiel- die telkens heel wat studierichtingen aanbieden zowel binnen het beroepssecundair onderwijs (BSO) als binnen het technisch secundair onderwijs (TSO). Ook de richting 'Industriële Wetenschappen' is een te nemen optie. Deze schoolstructuur is uitgebouwd op basis van het kwaliteitssysteem ISO 9001.
lees meer

GEZONDHEIDSBELEID
Dit schooljaar hebben wij verder gewerkt aan het uitbouwen van het gezondsheidsbeleid. Afgelopen weken werden nog 2 initiatieven voorgesteld aan onze leerlingen en leerkrachten.
Aan de hand van een powerpointvoorstelling, geprojecteerd in de hal, werd de aandacht van gevestigd op 2 belangrijke items binnen gezondheid: 'laat eens je tanden zien' over tandverzorging, en 'moet je nu eens horen' over lawaai en gehoorschade.
lees meer


Toekomststraat 75, 8790 Waregem
 056 60 14 62    056 60 22 45
 Rechtstreekse mail naar InfoVTI@sgsintpaulus.be