DIRECTIETEAM VTI-VTI2


Klik op de foto voor een uitvergroting
Het dagelijkse beleid van VTI en VTI2 is in handen van een directieteam dat op zeer regelmatige tijdstippen overleg pleegt. Een aantal keer per schooljaar wordt de directievergadering uitgebreid met de collega's van VIBSO (het buitengewoon secundair onderwijs) en van het CVO Sint-Paulus (het volwassenenonderwijs). Door formeel en informeel overleg probeert het team te komen tot consensus om zo, vanuit een gezamenlijk standpunt, het beleid van de school verder uit te tekenen.

Het team van VTI-VTI2 bestaat uit Philip Demuynck, Rik Desmet, Luc Dekiere en Filip Vanhauwaert. Omdat dit team kwaliteit aanziet als een onontbeerlijk element om succesvol te zijn, formuleert ze elk schooljaar ook een aantal directiedoelstellingen.

Voor het schooljaar 2015-2016 zijn dit:

1 Leermotivatie
We stellen vast dat leerlingen vaker en vaker kampen met leermotivatie. De school zal in 2015-16 zeker inzetten op deze problematiek door de organisatie van o.a. een pedagogische studiedag op vrijdag 30 oktober (in samenwerking met de UGent). In dit kader moeten we ook de 'upgrade' zien van de waarschuwing leerhouding die nu verplicht gekoppeld wordt aan een vakantietaak. Deze aanpassing werd voor het eerst toegepast tijdens de deliberaties van het schooljaar 2014-15.

2 Motivering van B- en C-attesten
We voelen de dringende nood aan om de genese van een B- of C-attest beter in beeld te brengen. Een B- en/of een C-attest zal maar uitgesproken kunnen worden nadat de vakleraar(s) en bij uitbreiding de klassenraad een nog vast te leggen traject gevolgd heeft. Uit dat traject moet in elk geval een intense en waarheidsgetrouwe communicatie blijken met de ouders over de leerresultaten en de daaraan gekoppelde begeleidingsinitiatieven.

In het onderwijs start in de maand september een nieuw werkjaar. Het is goed om, door het formuleren van concrete doelstellingen en haalbare actiepunten voor het op stapel staande werkjaar telkens ook vooruit te proberen te kijken. Belangrijk is uiteraard dat dit éénsgezind gebeurt... directie, opvoeders, technisch adviseurs, administratief personeel en leerkrachten; allen moeten ze aan één zeel trekken. En dan is positief resultaat gegarandeerd !

Het directieteam van VTI & VTI2

Toekomststraat 75, 8790 Waregem
 056 60 14 62    056 60 22 45
 Rechtstreekse mail naar InfoVTI@sgsintpaulus.be