Studieoverzicht


Beroepsopleiding

Klik op de foto voor een uitvergrotingHet beroepssecundair onderwijs richt zich tot leerlingen met meer praktische aanleg, om hen voor te bereiden op een loopbaan als gekwalificeerd werknemer of zelfstandige. Een beperkt pakket algemene vakken, waarin de technische vakken geïntegreerd zijn. De noodzakelijke elementen uit mechanica en elektriciteit komen in alle studierichtingen aan bod. informatica is opgenomen in het pakket technische vakken.
Door in te gaan op de positieve mogelijkheden van de leerlingen uit het beroepsonderwijs wordt ook voor hen de basis voor een succesrijke loopbaan gelegd.
Na het zesde jaar is het mogelijk één of meerdere specialisatiejaren te volgen. Na het zevende specialisatiejaar BSO ontvangt de leerling het diploma van secundair onderwijs. Belangrijk om weten is het feit dat de leerlingen na het zevende jaar toegang hebben tot bepaalde zevende jaren uit de TSO-technieken.

OverzichtTechnische opleiding

Klik op de foto voor een uitvergrotingIn het Technisch secundair onderwijs is er keuze tussen theoretisch technisch en specifiek technisch.
De
theoretisch technische opleiding vormt een ideale voorbereiding voor leerlingen die willen doorstromen naar hoger onderwijs met een technisch karakter. Het lessenpakket bestaat uit een ruim aanbod algemeen-vormende vakken, een basisopleiding informatica en een uitgebreide technologische vorming. Binnen deze studierichting hecht men veel waarde aan theoretische en praktische taalvaardigheid. Zelfstandig kunnen werken wordt erg op prijs gesteld. Dit veronderstelt dat de leerlingen nauwgezet en gedisciplineerd een werk kunnen uitvoeren.
Na het zesde jaar is het mogelijk verder te studeren aan het hoger onderwijs of één of meerdere specialisatiejaren te volgen.
De
specifiek technische opleiding wil de leerling(e) alle kansen bieden op specialisatie of het uitoefenen van een (zelfstandig) beroep. Naast de algemeen-vormende vakken gaat de aandacht vooral naar technische vakken en praktijk. Daarbij worden in alle richtingen de noodzakelijke elementen uit mechanica, elektriciteit en informatica niet vergeten. In al deze studierichtingen wordt veel belang gehecht aan technisch tekenen en meettechniek. Na het zesde jaar is het mogelijk één of meerdere specialisatiejaren te volgen.

Overzicht

Toekomststraat 75, 8790 Waregem
 056 60 14 62    056 60 22 45
 Rechtstreekse mail naar InfoVTI@sgsintpaulus.be