VTI Waregem, deelnemer aan de scholenwedstrijd ‘Sanitair & Centrale verwarming’

U bent hier

Synergie tussen onderwijs & industrie
Bij de scholenwedstrijd staat de samenwerking tussen school en de ondernemingswereld centraal.
Het contact tussen de installateur en de school is bijgevolg essentieel.
De school krijgt de nodige materialen ter beschikking om de realisatie van het project te verwezenlijken.

Projectinhoud ?
Elke deelnemende school moet ‘in teamverband’ een installatie met diverse toestellen en leidingen monteren en in bedrijf stellen. De theoretische uitwerking  is gelinkt aan de praktijkuitvoering. Eens de theoretische voorbereiding achter de rug is, kan gestart worden met het echte werk, nl. de praktische realisatie van de installatie.

Beoordeling door de vakjury ?
In de opdracht zijn een aantal componenten  bewust weggelaten..
De school moest de ontbrekende gegevens opzoeken en hun keuze toelichten.
Tijdens een korte tussentijdse evaluatie werd een eerste keer de theoretische parate kennis van de leerlingen getest aan de hand van een aantal mondelinge en schriftelijke vragen.
Op 19 mei kwam de vakjury – installateurs van het inrichtend comité – langs in de school om de uitgevoerde installatie grondig te beoordelen.
Tenslotte werd gevraagd aan de leerlingen om een aantal korte praktische proeven uit te voeren.
Op elk van deze onderdelen van de evaluaties heeft de vakjury punten toegekend.

De resultaten ?
Na de eindevaluatie was de vakjury positief over de resultaten.
Op vrijdag 9 juni worden de resultaten bekend gemaakt tijdens een officiële huldiging.

Het resultaat van VTI Waregem voor de 12e editie ? Meer info: www.scholenwedstrijd.be

Erik Janssens, Pedro Desander en Philip Vermoere