VTI Waregem 75 jaar

U bent hier

Het Waregemse VTI viert in 2013 haar albasten verjaardag. De dagvakschool van toen -nu een moderne school voor wetenschap en techniek- bestaat inderdaad 75 jaar.
 

De voorgeschiedenis.

Al sinds 1919 bestond in Waregem de nood aan technisch onderwijs. Deze nood werd ingevuld door de organisatie van avondlessen in de gebouwen van de vroegere meisjesschool waar nu het H.-Hartcollege gelegen is.

Het duurde echter tot in de tweede helft van de jaren dertig vooraleer men zich de vraag stelde om, naast het algemeen vormend onderwijs ook een 'dagvakschool' op te richten.

Op 14 juni 1937 werd met dit doel een vzw opgericht die meteen een stuk bouwterrein kocht aan de Toekomststraat op het Gaverke.

Op 7 maart 1938 kreeg aannemer Julien Vanthuyne de opdracht te beginnen aan de bouw van de Sint-Jozefs Vrije Beroepsschool. Deze school moest 200 leerlingen kunnen ontvangen en op 15 september klaar zijn. Voor het eerste schooljaar werden 90 leerlingen ingeschreven.

De eerste gediplomeerden.

In 1941 werden de eerste diploma's uitgereikt.

Tijd dus om specialisatiejaren in te richten voor de afdelingen mechanica en elektriciteit. Onder andere daardoor groeide de school snel.

In 1945 waren al 292 leerlingen ingeschreven. De school was echter voor amper 200 leerlingen gebouwd, zodat er een nijpend tekort aan lokalen ontstond.

Al snel werd de huidige speelplaats B verlengd en aan weerszijden kwamen er ateliers bij. Op de tweede verdieping van het hoofdgebouw werden in het midden nog zes woonkamers bijgebouwd voor de inwonende leerkrachten.

Later volgden nog een studiezaal en een tekenlokaal, met daarboven een kapel en een slaapzaal.

 

De jaren vijftig. EH Jozef Vervaeke wordt de 2de directeur.

In 1956 -in volle schoolstrijd dus- werd directeur Vandeputte benoemd tot pastoor in Heule.

Onder de leiding van de toen dertigjarige Jozef Vervaeke, evolueerde de school erg snel.

Onder impuls van de directeur kwam er hoger secundair onderwijs -de A2-, maar ook de eerder praktisch begaafde leerlingen kwamen aan hun trekken toen in 1959 het beroepsonderwijs werd ingericht.

Door dit groter studieaanbod nam de schoolbevolking in vier jaar tijd toe met 300 leerlingen en dus had directeur Vervaeke -'Jozef de bouwer'- maar één bekommernis: bouwen.

Het was ook in deze tijd dat de school van naam veranderde.

De Sint-Jozefs Vrije Beroepsschool of 'Vrije Vakschool' werd omgedoopt tot 'Vrije Technische Scholen' (VTS).

Van de groeiperiode '60 en '70 naar de wat magerder jaren '80.

In de jaren '60 groeide VTS -later het VTI- niet alleen aan met zowat 50 leerlingen per jaar, maar ook het palet aan studierichtingen werd groter.

In 1965 al werd de duizendste leerling verwelkomd. Mark Goeminne uit Moregem had in het VTI te Oudenaarde de lagere cyclus 'weeftechniek' gevolgd en kwam zich inschrijven voor het hoger secundair in Waregem.

Natuurlijk groeide de infrastructuur mee met het aantal leerlingen. Aan de Sint- Jozefstraat kwam er een nieuwe vleugel van twee verdiepingen die in 1963, ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de school, werd ingezegend.

Het hoofdgebouw werd uitgebreid met klassen en 28 slaapkamers voor de internen en op het einde van speelplaats C verscheen blok D met allerhande ateliers en een sportzaal.

Tijdens het schooljaar 1978-79 mochten 1695 leerlingen zich VTI'er noemen; een absoluut hoogtepunt.

In de jaren tachtig liep het leerlingenaantal terug. Veel ouders zagen het algemeen secundair onderwijs (ASO) -vaak onterecht- als een soort ultiem redmiddel om hun kinderen te behoeden voor eventuele latere werkloosheid.

Bovendien kreeg het deeltijds onderwijs toen een duidelijke organisatie. Gelukkig had VTI Waregem dit voorzien en was de school in 1981 begonnen met een driejarige opleidingscyclus hoger secundair beroep.

Nog in 1981 deden ook de eerste meisjes hun intrede in onze school. En of ze welkom waren!

Directeur EH Jozef Vervaeke bleef grote dromen koesteren. Hij vond dat een grote sportzaal het sportieve imago van VTI Waregem ten goede zou komen en liet prompt de handen daarvoor uit de mouwen steken.

De zaal werd op 16 maart 1984 ingewijd door Mgr. Desmedt en ingespeeld door de muziekkapel van 'De Gidsen'. Een dag later werd voor het eerst de stratenloop 'Dwars door Waregem' georganiseerd en 's avonds volgde de apotheose met een optreden van Will Tura in diezelfde nokvolle sportzaal.

Directeur Vervaeke op pensioen.

Na dertig jaar het beste van zichzelf te hebben gegeven, ging EH Jozef Vervaeke in 1986 met pensioen. Hij droeg zijn verantwoordelijkheden over aan Georges Vanlerberghe die de school in 1989 de eenheidsstructuur binnenloodste.

Na goed 4 vier jaar, meer bepaald op 1 januari 1990, nam Robert Dehaerne de fakkel van hem al over.

Dehaerne moest het VTI van Waregem doorheen het zich aandienende nieuwe decennium naar het magische jaar 2000 loodsen.

Hij zocht raakpunten met de industrie en hij maakte gebruik van industriële technieken om de school op een hoger peil te tillen. Zo zou hij erin slagen om het VTI -en later bij uitbreiding de hele campus- het internationaal gehonoreerde ISO-kwaliteitscertificaat te laten behalen.

Onder zijn bewind werd de school geïnformatiseerd en de gebouwen gemoderniseerd.

Grote nieuwbouwprojecten waren, gezien de terechte bouwwoede van EH Vervaeke, niet meer nodig, maar de school bleef (en blijft) de vinger aan de pols houden als het op instandhoudings- en opfrissingswerken aankomt.

Opsplitsing VTI en ontstaan van de scholengemeenschap Sint-Paulus.

Op 1 september 1999 hield het grote VTI op te bestaan. In de plaats daarvan werd de school opgesplitst in enerzijds een kleiner VTI dat de 1ste graad omvatte én de studiegebieden Auto en Hout en anderzijds VTI2.

Deze nieuwe school groepeerde alle andere studierichtingen van het vroegere grote VTI. Tegelijkertijd werd de vzw Katholiek Secundair Onderwijs boven de doopvont gehouden. De campus VTI Waregem wordt één van de 6 entiteiten van de scholengemeenschap Sint-Paulus die door één en hetzelfde schoolbestuur beheerd zal worden.

 

2004 - Nieuw directieteam treedt aan.

Toen op 1 september 2004 Robert Dehaerne de VTI-poort achter zich dichttrok, zorgde dit uiteraard opnieuw voor verschuivingen in de directieploeg. Philip Demuynck werd directeur van VTI en algemeen directeur van de campus. Rik Desmet ruilde zijn job van directeur van het CVO -het volwassenenonderwijs- voor die van directeur van VTI2.

Samen met hun twee adjunct-directeurs stelden ze van meet af aan dat ze de filosofie van het vorige directieteam in grote lijnen verder zouden volgen. Uiteraard legden ze een aantal eigen accenten waardoor de school een vaste plaats kon veroveren op de internationale scène.

Die beweging was al begonnen in de jaren '90 via een kleinschalig project met Nederland, maar als snel vonden we de weg naar de zogenaamde Comeniusprojecten waarin we samenwerkten met scholen uit Turkije, Zweden, Finland, Denemarken, Spanje, Italië, Oostenrijk, Letland, Litouwen, Polen, Groot-Brittannië en Tsjechië. Maar ook met onze know-how op het gebied van kwaliteitsdenken, gingen we de internationale toer op. Samen met Volvo Gent en KAHO Sint-Lieven en opnieuw een aantal Europese partners schreven we een handboek voor internationale stage; een interessant gegeven waar we direct van konden profiteren, want VTI Waregem is tot nu toe de enige school voor wetenschap en techniek die het aandurft om leerlingen in het kader van het Leonardo da Vinciprogramma, op buitenlandse stage te sturen. Een mooie traditie is dit al die begon in 2008.

Het VTI is voor wat 'informatica' betreft, altijd al een pionier geweest.

Midden de jaren 80 verschenen in de Toekomststraat al de eerste computers en zeker met de komst van directeur Dehaerne nam alles wat met informatica te maken had een zeer hoge vlucht.

Het huidige beleid is daar blijven op inzetten, want anno 2013 is digitalisering een dagelijkse realiteit geworden met als kers op de taart het gebruik van 'Office 365' en 'Schoolware', digitale platforms voor een efficië en performante communicatie met personeel, leerlingen én zelfs ouders.

Tot slot - VTI Waregem: inzetten op talenten.

Al 75 jaar lang proberen de leraren, opvoeders, technisch adviseurs, administratief en ondersteunend personeel én de directie van het Waregemse VTI met passie de technische en technologische kwaliteiten van de jongeren die voor deze school kiezen, te stimuleren en te ontwikkelen. Wij denken dat wij daar tot nu toe in geslaagd zijn. Het VTI heeft in de brede regio een goede naam en de reputatie een school te zijn die consequent inzet op een kwaliteitsvolle opleiding en begeleiding. De slaagcijfers van de leerlingen die kiezen voor hoger onderwijs zijn zeer goed en de bedrijfswereld is over het algemeen erg tevreden over het niveau van hun nieuwe werknemer die aan dat Waregemse VTI is afgestudeerd.
De doelstelling voor de toekomst is dus duidelijk... ons gedreven blijven inzetten voor modern en efficiënt onderwijs voor wetenschap en techniek.

In het VTI van Waregem is de passie daarvoor nooit veraf !

 

Philip Demuynck