Bedanking leerlingenraad

U bent hier

In het bedankingswoord van de directie werden de leerlingen van de leerlingenraad "vrienden van het VTI" genoemd. Ze werden geprezen om de vele engagementen die ze opnemen.

In het leven lukt het niet zonder vrienden. Ook op school niet. Het is dank zij veel vrijwillge inzet van zowel de leraren/opvoeders als de leerlingen, dat onze school een veilige plek is, waar iedereen zich goed mag voelen.