Nieuwjaarsreceptie "Boloed"

U bent hier

Vorige zondag was er de jaarlijkse receptie voor de 90 leden van BOLOED, de bond van gepensioneerde leerkrachten, opvoeders en dienstpersoneel van VTI en Vibso.

In 2018 zijn 4 oudgedienden overleden, twee actieve leerkrachten en één leerling; één van de bestuursleden verloor een zoon van amper 40 jaar oud! Er werd voor hen allen een kort, maar krachtig herinneringswoordje gesproken door Tony.

Directeur Xavier van Vibso sprak een woordje namens de directies en hij hoopte dat de band die oudgedienden hebben met hun "oude" school, steeds mag blijven bestaan.
Graag wensen wij, in naam van de Boloeders, aan alle directieleden, leerkrachten, opvoeders, administratief - en dienstpersoneel een gezond en gelukkig 2019.