Het Coronavirus - update - 19 maart 2020

U bent hier

Beste ouders

Na de eerste week van de opschortingen brengen we een update met de afspraken voor volgende week.

De Nationale Veiligheidsraad heeft dinsdagavond beslist om strengere maatregelen in te voeren in de bestrijding tegen het coronavirus. Deze verstrengde maatregelen gingen in op woensdag 18 maart 2020 om 12 uur.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen blijven geschorst, maar zoals de overheid ons voorschrijft, voorzien we verdere opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 12 uur.

De keuze om de scholen ook nu te laten instaan voor opvang van leerlingen is - zoals altijd - gebaseerd op advies van wetenschappers en virologen. Scholen open houden voor opvang is volgens dat advies van vitaal belang, omdat die opvang garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen.
Het zijn geen evidente tijden. Binnen onderwijs willen personeelsleden zich blijven inzetten vanuit hun burgerzin voor de maatschappij en voor ieders gezondheid. Uiteraard moeten we dit ook doen met zorg voor de veiligheid van iedereen, de leerlingen én de personeelsleden. Daarom communiceren we graag de nieuwe richtlijnen in verband met deze opvang.

  • Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we meteen de ouders. We brengen het kind onder in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.
  • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.
  • Concreet voorziet de school in opvang voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.

 

CONCREET: Wie voor de volgende week opvang nodig heeft op school en daarvoor ook in aanmerking komt moet dit mailen naar infovti@sgsintpaulus.eu tegen zaterdagmiddag.

Deze week waren geen leerlingen op school. Het dienst- en keukenpersoneel is momenteel afwezig wegens technische werkloosheid. Hierdoor kunnen dus ook geen maaltijden voorzien worden op school.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus.

Meer informatie?

Directieteam

Campus VTI Waregem