Aanwezigheden & studiegelegenheid

U bent hier

Aanwezigheden op school


Wanneer beginnen de lessen (voor iedereen)?

 • 's Morgens om 8.25 uur
 • 's Middags om 13.10 uur

 

Wanneer eindigen de lessen voor de leerlingen van het 1e leerjaar?

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: om 15.55 uur voor hen die geen studie volgen
 • Woensdag: om 12.00 uur voor hen die geen studie volgen

 

Dagindeling 1e leerjaar 

8.25 Iedereen op school - Begin 1e lesuur
9.15 Begin 2e lesuur
10.05 - 10.20 Morgenpauze
10.20 Begin 3e lesuur
11.10 Begin 4e lesuur
12.00 - 13.10 Middagmaal en middagpauze (met een waaier aan vrij te kiezen activiteiten)
13.10 Begin 5e lesuuur
14.00 Begin 6e lesuur
14.50 - 15.05 Namiddagpauze
15.05 Begin 7e lesuur
15.55 Einde van de lessen

 

Wanneer eindigen de lessen voor de leerlingen vanaf het 2e leerjaar?

 • Maandag, dinsdag en donderdag: om 16.45 uur voor hen die geen studie volgen
 • Woensdag: om 12.00 uur voor hen die geen studie volgen
 • Vrijdag: om 16.45 voor iedereen vanaf het 2e leerjaar

 

Studeren in VTI Waregem


Om alles wat geleerd wordt in de werkplaatsen, labo’s en klaslokalen te verwerken moet er heel wat gestudeerd worden. In hun leerproces evolueren de leerlingen van een vaste studiegewoonte naar een efficiënte studiemethode. Wie efficiënt leert, plukt daarvan de vruchten. Levenslang. Studeren kan thuis, maar ook op school.

Een overzicht van het studieaanbod op school:

Enkel voor het eerste jaar:

 • Huiswerkklas voor 1A op ma, di en do van 15u55 tot 16u45

In de huiswerkklas ondersteunt de leercoach aanwezig de leerlingen bij het maken van taken en opdrachten. De leerlingen kunnen uitleg vragen.

 • Studie voor 1A op ma, di en do van 17u tot 18u

In de studie werken de leerlingen zelfstandig. Ze zijn er onder toezicht van de opvoeder.

 • Leerondersteuning voor 1A op ma, di en do van 15u55 tot 16u45

De leerlingen van 1A die problemen hebben met orde en organisatie, leren leren, talen… remediëren in kleine groepjes samen met de leerbegeleider. De leerlingen worden naar de leerondersteuning verwezen door hun leraren, klassenraad, leerlingenoverleg… . De leerondersteuning is een aanbod. Ouders zullen steeds op de hoogte gebracht worden als hun zoon/dochter daar verwacht wordt.

 • Opmerking

Leerlingen die op vrijdag bijvoorbeeld tot 17u moeten wachten op een bus kunnen op vrijdag van 15u55 tot 16u45 op school studeren of taken maken in de studiezaal V004.

 

Enkel voor het tweede jaar:

 • Klasuur

De titularis zet in op activiteiten die ofwel het leren leren of het samenleven (sociale vaardigheden) aanscherpen.

 • Studieuur

Voor alle klassen van 2TSO is er een uur studie ingeroosterd in het lessenrooster. De leerlingen studeren er onder toezicht.

 • • Avondstudie op ma, di en do van 17u tot 18u.

In de studie werken de leerlingen zelfstandig. Ze zijn er onder toezicht van de opvoeder.

 

Voor de tweede & derde graad

 •  Avondstudie op ma, di en do van 17u tot 18u.

 

Voor alle leerlingen

 • Middagstudie op ma, di, do, vr van 12u30 tot 13u in de studiezaal A104

Leerlingen zijn vrij om over de middag te studeren of een taak te maken in de middagstudie. Leerlingen die een kleine taak niet maakten, kunnen door hun leraar verplicht worden om die taak te maken tijdens de middagstudie.

 • Studie op woensdag van 12u30 tot 14u.

De leerlingen studeren onder toezicht van de opvoeder.

 • Inhaalstudie op woensdag van 12u30 tot 14u.

Leerlingen die omwille van een afwezigheid een GO (Grote Opdracht, een toets…) niet konden maken, kunnen die soms “tussendoor” inhalen. Soms is het niet opportuun om dat “tussendoor” te doen. Die leerlingen zullen hun GO kunnen inhalen in de inhaalstudie op woensdag van 12u30 tot 14u. Ook leerlingen die hardnekkig zijn in het niet maken van taken, kunnen door de leraar verplicht worden om hun taken daar te gaan maken. De inhaalstudie start de derde woensdag van september. Indien uw zoon/dochter daar verwacht wordt, dan zal de betrokken leraar de ouders daarvan op de hoogte brengen.

 • Leerondersteuning op woensdag van 12u30 tot 14u30.

De leerondersteuning is een aanbod. Ouders zullen steeds op de hoogte gebracht worden als hun zoon/dochter daar verwacht wordt.