Studiekeuze

U bent hier

Beroepsopleiding

Het beroepssecundair onderwijs richt zich tot leerlingen met meer praktische aanleg. Daarom krijgen ze een beperkt pakket algemene vakken en ligt de klemtoon vooral op de praktische vakken. De noodzakelijke elementen uit mechanica en elektriciteit komen in alle studierichtingen aan bod. informatica is opgenomen in het pakket technische vakken. Door in te gaan op de positieve mogelijkheden van de leerlingen uit het beroepsonderwijs wordt ook voor hen de basis voor een succesrijke loopbaan gelegd. Na het zesde jaar is het mogelijk één of meer specialisatiejaren te volgen. Na het zevende specialisatiejaar BSO ontvangt de leerling het diploma van secundair onderwijs. Belangrijk om te weten is dat de leerlingen na het zevende jaar toegang hebben tot bepaalde zevende jaren uit de TSO-technieken.

Onderwijsvorm BSO

 

Technische opleiding

In ons technisch secundair onderwijs bieden wij zowel theoretisch-technische als specifiek-technische richtingen aan. De theoretisch-technische opleiding vormt een ideale voorbereiding voor leerlingen die willen doorstromen naar hoger onderwijs met een technisch karakter. Het lessenpakket bestaat uit een ruim aanbod algemeenvormende vakken, een basisopleiding informatica en een uitgebreide technologische vorming. Binnen deze studierichting hecht men veel waarde aan theoretische en praktische taalvaardigheid. Zelfstandig kunnen werken wordt erg op prijs gesteld. Dit veronderstelt dat de leerlingen nauwgezet en gedisciplineerd een werk kunnen uitvoeren. Na het zesde jaar is het mogelijk verder te studeren aan het hoger onderwijs of één of meer specialisatiejaren te volgen. De specifiek-technische opleiding wil de leerling(e) alle kansen bieden op specialisatie of het uitoefenen van een (zelfstandig) beroep. Naast de algemeenvormende vakken gaat de aandacht vooral naar technische vakken en praktijk. Daarbij worden in alle richtingen de noodzakelijke elementen uit mechanica, elektriciteit en informatica niet vergeten. In al deze studierichtingen wordt veel belang gehecht aan technisch tekenen en meettechniek. Na het zesde jaar is het mogelijk één of meer specialisatiejaren te volgen.

Onderwijsvorm TSO

 

OV4- Type 9

Ben je enthousiast om één van de richtingen te volgen die op onze school worden aangeboden maar heb je nood aan wat extra ondersteuning om dit mogelijk te maken?

Dan hebben wij de oplossing!

Leerlingen volgen het gewoon onderwijs met de omkadering en benadering vanuit het bijzonder onderwijs, namelijk de auti-specifieke ondersteuning.

De leerlingen binnen OV4, type 9 behalen de eindtermen zoals in het gewoon onderwijs, d.w.z eenzelfde attestering en diploma zoals in het gewoon onderwijs.