Oud leerling behaalde 2e plaats in EBEC competitie

ebec

Afgelopen academiejaar nam Robbe Gaeremynck (afgestudeerd in 2019) samen met 3 andere studenten uit de bachelor ingenieurswetenschappen deel aan de UGent EBEC ingenieurscompetitie. Ze behaalden met hun team een eerste plaats in de lokale ronde te Gent en zo de nationale ronde in Louvain-la-Neuve te behalen.

Met die 1ste plaats waren ze ook genomineerd voor de Europese finale, die drie weken geleden plaats vond in Zagreb. Ze namen het daar op tegen de beste teams van verschillende universiteiten uit heel Europa en slaagden erin de 2e plaats te behalen.

Hieronder vindt u wat extra info over de competitie:

De European BEST Engineering Competition (EBEC) is een Europese competitie voor ingenieursstudenten. De webstrijd wordt georganiseerd door de Board of European Students of Technology (BEST), een organisatie die studenten uit STEM-richtingen van over heel Europa verenigt. De FEA (Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) heeft een lokale BEST groep: BEST Ghent. Zij organiseren onder andere zomercursussen aan verschillende Europese universiteiten waar studenten van de FEA aan kunnen deelnemen.

Tijdens de lokale ronde werd gevraagd een constructie te ontwikkelen die in staat is een ballast omhoog te tillen door gebruik te maken van windenergie, en dit met zo goedkoop mogelijke materialen. Wij bouwden een kleine windmolen van karton, saté-stokjes en duct tape die de windkracht efficiënt kon omzetten in een trekkracht om het gewicht omhoog te tillen. De jury, bestaande uit enkele professoren van de faculteit, bekroonde ons tot winnaar van de lokale ronde.

Bij EBEC Benelux dienden we te onderzoeken hoe auto's beschermd kunnen worden tegen hagelstenen en de schade die ze aanrichten. We ontwierpen een modulair, opblaasbaar schild gemaakt van high-strength polymeren die de impact van hagelstenen kan absorberen. We schreven een verslag over het ontwerpproces en het wiskundig model dat we gebruikten voor de materiaalkeuze, pitchten ons idee voor de jury en behaalden de 1ste plaats.

In de finale was de opgave tweevoudig. Bij de eerste opdracht dienden we een huishoudapparaat te ontwerpen om medisch afval (naalden, mondmaskers...) te ontsmetten en te sorteren om recyclage van de materialen te vereenvoudigen. Men vroeg ook een niet-functioneel prototype te bouwen. De 2e opdracht werd gesponsord door Siemens en COBOD. Zij vroegen ons een 3D-printer te ontwikkelen die flatgebouwen kan printen. COBOD is namelijk marktleider op vlak van 3D-printers voor de bouwsector, maar hun huidige technologie kampt met enkele problemen. Ons ontwerp bouwde verder op de printers van COBOD en loste die problemen op. Siemens en COBOD bekroonden ons daarom met de 1ste plaatst voor deze opdracht. Uiteindelijk werden we 2e in het volledig klassement.

slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide